תקנון האתר

הסקירות באתר "ישראל בורסה", הנן סקירה עיתונאית בלבד, הנעשית ע"י עיתונאים בלבד ולא מעבר לכך, ואין בה כדי לסקור המלצות קנייה או מכירה בבורסה, אלא סקירת  חברות בלבד.

הסקירה  מבוססת על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו על ידי אנליסטים ו/או החברות המוזכרות בדוח (להלן – "החברות") בתשקיפים,דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות ערך, פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים ונתונים אלו.

הגרפים המצורפים למאמרים, הנם להמחשת תמונה, ואינה לשם המלצת מכירה או קנייה בבורסה.

המידע, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים וסקירה זו המסתמכת עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אלו.

אין לראות באתר זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך  התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם.

תקנון:

 1. אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר "ישראל בורסה" ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, ולרבות במגזין הדיגיטלי במאמרים,דעות,כתבים,ראיונות ובלוגים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר ישראל בורסה, או באמצעות אתר ישראל בורסה (ולרבות ניוזלטר, SMS, עתון דיגיטלי, אפליקציות סלולר וטאבלט) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר ישראל בורסה הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  בכל מקום בו מופיע "ישראל בורסה" הכוונה לעינב כהן ולחברת ע.נ.כ ייעוץ בע"מ לרבות אתרי אינטרנט קשורים.
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר ישראל בורסה, שייך לו באופן בלעדי ואין להעתיק או לשכפל ללא רשות בכתב של עינב כהן.
 3. השימוש באתר ישראל בורסה מותנה בהסכמה שהמשתמש מאשר את כל הכתוב בתקנון זה.
 4. המשתמש באתר מתחייב כי לא יבצע כל עסקה בהסתמך על המידע המוצג באתר ישראל בורסה וידאג לוודא את נכונות המידע באמצעים האמורים בחוק.
 5. המשתמש פוטר את עינב כהן ועובדי "ישראל בורסה, מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה או חוסר הבנה במידע ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.
 6. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של עינב כהן וכל אדם מחברת ע.נ.כ ייעוץ בע"מ בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע במאמרים המפורסמים באתר, והדברים לא מהווים תחליף לכל בדיקה עצמאית של המשתמש.

רכישת מנוי לעיתון הדיגיטלי

 1. תמורת רכישת המנוי לעיתון הדיגיטלי – יחויב המנוי בתשלום חודשי אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי דרך מספר טלפון- 0507560642.
 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל,כאשר מנוי שירצה לבטל את העסקה ייצור קשר עם המספר הכתוב מעלה, ויוחזר כספו רק על החודשים העתידיים ולא על החודשים שהוא כבר השתמש בשירות.
 3. לאתר ישראל בורסה מערכת אבטחת מידע, אך בשל סכנות איומי סייבר,מובהר בזאת, כי אם למרות אמצעי האבטחה, יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר ישראל בורסה, לא תחול על ישראל בורסה כל אחריות לפיצוי המשתמש.

פרטיות

 1. ישראל בורסה יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר לרבות המגזין הדיגיטלי או לימודי שוק ההון ורכישת הספר "סודות הבורסה".
 2. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר ישראל בורסה הוא יוכל לפנות למייל ולבקש isbursa@gmail.com

סמכות ושיפוט

 1. על השימוש באתר ישראל בורסה וכל באי כוחם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ישראל בורסה לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות המגזין הדיגיטלי או רכישת הספר הדיגיטלי, הנו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

אתם מוזמנים ליצור קשר
ולגלות עולם חדש של הרבה כסף, הנאה ופרנסה עיקרית או נוספת