שלום חברים,

איזה סיפור היה שלשום בחברת נאוי,אבל האם מדובר בבלוף של שנת 2017 בבורסה הישראלית?

מה הסיפור?

החברה הודיעה ב22 לחודש, כי מדיניות חלוקת הדיבידנד שלה, המחייבת חלוקה של לפחות 25% מהרווח הנקי, מבוטלת החל מ-2018.

השוק פירק את הנייר ב12% בתגובה להודעה הזו.

חשבתי שהשוק השתגע. האם הורדת מדיניות חלוקת דיבידנד מצריכה ירידה כזו??? ובנוסף,אני לא יודע שיש בעיה בחברות האשראי החוץ בנקאי. אלא להיפך.

שלחתי הודעה לאחד הקודקודים הישראליים בתחום האשראי החוץ בנקאי שאני מכיר מקרוב ושאלתי אותו לפשר ההודעה של נאוי.

הוא כתב לי ככה-

"יש שתי אפשרויות, או שהם בכוונה מנסים להוריד את הנייר כדי לקנות בזול, או שהם פשוט רוצים לקחת יותר כסף למשכורת משום שכמות אחזקת המניות שלהם ירדה לאחרונה וזה עדיף להם".

אני חשבתי על עוד אפשרות-הרחבת הפעילות הכלכלית במקום לחלק כסף גדול למשקיעים.

חלוקת דיבידנד- טוב או רע?

רבים מהתלמידים שלי שואלים אותי מידי פעם האם חלוקת דיבידנד גבוה טובה להשקעה. אני חושב שזה מאד תלוי. אם פייסבוק תתחיל לחלק דיבידנד גבוה-זה מאד יטריד אותי, שחברה בפיתוח וצמיחה חזקה "שופכת" כסף לדיבידנד. זה סימן רע שלחברה אין לאן לצמוח.

מצד שני, לחברות "כבדות" יותר ותעשייתיות-אני בעד.

לאחר שנאוי הוציאה את ההודעה ,האנליסטים והעיתונאים מיד קפצו להודיע שכל עסק האשראי החוץ בנקאי מצטמצם.למרות שאני לא מכיר דבר כזה ולמרות שתיק האשראי של נאוי נמצא בשיא.

אמש, החברה שלחה הבהרה להודעה שלה, שהתקבלה במטרה "לשמר את איתנותה הפיננסית של החברה, ושצפויה להגדיל את ההון העצמי שלה ובכך תאפשר "גידול בתיק הלקוחות הפוטנציאלי של החברה במינוף נמוך יותר ורווחיות גבוהה יותר, כתוצאה מחיסכון בעלויות מימון".

"משמעותו של גידול בהון העצמי הנו פוטנציאל גידול גבוה יותר בהיקף הפעילות של החברה, תוך עמידה באותן אמות מידה פיננסיות, וזאת לאור אמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות של איגרות החוב של החברה ובהסכמים עם הבנקים".

ועוד הוסיפו-"ביטול מדיניות הדיבידנד נועד לאפשר לחברה להגדיל את היקפי פעילותה, תוך חשיפה ללקוחות חדשים בעלי איתנות פיננסית גבוה יותר, ופוטנציאל סיכון נמוך יותר, ותוך שמירה על המרווח הפיננסי של החברה בעסקאות עם לקוחותיה".

כלומר, מה הם אומרים בעצם? ח'ברה, תעצרו, אנחנו בכלל עושים את זה כדי לגדול, ולא כי אנחנו מצטמצמים.

האם האחים נאוי בכוונה הוציאו את ההודעה הזו יום אחרי?

האם השוק יתקן את הירידה החדה במנייה בתקופה הקרובה? אף אחד לא יכול לדעת, כי טיפש שזרק אבן גם מאה חכמים לא יוכלו להוציא.

האם האחים נאוי בחרו במודע להיות "טיפשים"? את זה רק הם יודעים…